Heb

ZERO Q מערכת חכמה לחילוץ
נתונים מהיר.

 • האם נדרש רישום של דרכונים או רישיונות נהיגה?
 • רוצים לחסוך זמן יקר של לקוחות ועובדים?
 • רוצים למנוע תורים ליד דלפקי קבלה?
 • רוצים למנוע טעויות הקלדה מציקות?

יש לנו פתרון פשוט עבורכם.
חברות מובילות במשק כבר עובדות איתנו
(Eshet Tours, Hertz...).

מערכת ZeroQueue ("תור
אפס"): חוסכת זמן, מונעת
טעויות הקלדה ומשפרת שביעות
רצונם של הלקוחות.

מערכת ZeroQueue מאפשרת:

 • לסרוק ולשמור את רישיון הנהיגה ודרכונו של הלקוח.
 • זיהוי והזנת נתונים אוטומטית של רישיונות הנהיגה והדרכונים.

מערכת ZeroQueue, מבוססת על סורק SnapShell:

 • זמן הזיהוי הינו פחות מ – 5 שניות.
 • רמת דיוק של 99.5%

דרישות המערכת:

 • התקנה במערכת הפעלה Windows
 • מקום בדיסק קשיח - עד 300Mb
 • דרישת זיכרון - 8 Gb
 • יציאת USB אליה יתחבר סורק

נתונים שניתן לחלץ מרישיונות נהיגה:

 • שם ושם משפחה
 • מספר ID (מספר זהות)
 • מספר רישיון נהיגה
 • תאריך תוקף, הנפקה
 • תאריך לידה
 • כתובת
 • נתונים נוספים על פי הצורך

נתונים שניתן לחלץ מדרכונים:

 • שם ושם משפחה
 • מספר דרכון
 • תאריך לידה
 • תאריך הנפקה ותוקף
 • אזרחות
 • מין
 • נתונים נוספים על פי הצורך

איך זה עובד?

קיימות שתי אופציות:

עבודה הכוללת את ציוד הקצה של מערכת ZeroQueue


אנו נספק ונטמיע סורק ומערכת הזנת תוכן
עבודה אינה כוללת את ציוד הקצה אלא שימוש בסורק שלכם.


אנו נספק ונטמיע רק מערכת הזנת תוכן.
פתרון מבוסס על פענוח וחילוץ נתונים בשרת מקוון מאפשר אינטגרציה אם כל המערכות הקיימות.
מדריך וידאו, דקה 1
נשמח להציג את המערכות שלנו במשרדכם בתיאום מראש.
צור קשר
טלפון:
972-3-6951611
פקס:
972-3-6951596
תוצרת הארץ 16,
תל אביב, 67891, ישראל