Heb

הפתרנות שלנו

הזכות לקיום אינם פתרונות שעבורם שולם הרבה כסף, אלא פתרונות שבלעדיהן אתם כבר לא מסוגלים לראות את עסקכם. להלן כמה דוגמאות לפתרונות שלנו.

Zero Q
מערכת ZeroQueue מאפשרת:
לסרוק ולשמור את רישיון הנהיגה ודרכונו של הלקוח.
זיהוי והזנת נתונים אוטומטית של רישיונות הנהיגה והדרכונים.
פתרונות למכוני העתקות
בישראל, בין 2% ל -4% מעלות עבודות הבניה הם עלויות הדפסה של תוכניות בנייה ,המתבצע במכוני העתקות . כל סוגי עבודות, מן הקבלה המקוונת של הזמנות ועד המסירה של עבודה שבוצעו על ידי שליחים הם הן מערכות שפותחו ידינו. כן, כדי לא לשכוח: כל המשימות החשבונאיות נפתרות גם על ידי המערכות שלנו. לקבלת מידע נוסף, ראה מערכות אלה ב- copier.co.il.
יישומים להתקנים ניידים
היישומים הפופולריים ביותר בתשלום ללימוד עברית הם פרי פיתוח שלנו: IRIS - מילון עברי ופעלים של עברית.גם יישום פופולרי ביותר שפותח עבור החברה ד"ר נונה אינטרנשיונל.מספר ההורדות הכולל של היישומים שלנו עולה על 100,000.
CONQUM – Construction Quality Management
מערכת ניהול איכות הבנייה המקוונת . המערכת מספקת לכל המשתתפים בבנייה ממשק נוח לבקרת איכות של עבודות בנייה, אפשרות של החלפת מידע טכני בין מומחים, צפייה בסטטוס של שלבים שונים ועוד. לנוחיות העבודה באתר הבנייה, פיתחנו יישום להתקנים ניידים במערכת ההפעלה של Android
צור קשר
טלפון:
972-3-6951611
פקס:
972-3-6951596
תוצרת הארץ 16,
תל אביב, 67891, ישראל