En He Ru
 
  OrderMaster
  QuickFiles
  CopyMaster
  DeliveryMaster

פתרונות

בשנים האחרונות הפכה אולן לחברה המובילה בתחום הפתרונות למכוני העתקות. מספר מצומצם של הפתרונות מוצג כדלקמן:

OrderMaster

מערכת לניהול הזמנות למכוני העתקות אור/שמשOrderMaster - מערכת אוניברסלית לקבלת הזמנות, אשר מאפשרת למזמין להציב הזמנה באתר של מכון העתקות במקסימום מהירות, ונותן למבצעים שליטה מלאה על כל ההזמנות הנכנסות.

 

QuickFile

תוכנה לקבלת הזמנות מטופס הזמנות ממוחשב למכוני העתקות אור/שמשQuickFiles - תוכנה לשימוש פנימי במכון העתקות. מאפשר הפסקת השימוש בדוא"ל בעת קבלת ההזמנות, אוטומטיזציה של הרבה אפשרויות בעבודה על ההזמנה.

 

CopyMaster

מערכת לניהול הזמנות למכוני העתקות אור/שמש

CopyMaster - הנהלת חשבונות פנימית למכון העתקות, קיימת אפשרות לניהול לקוחות, הזמנות והוצאת חשבונות בסוף כל חודש.

DeliveryMaster

מערכת לניהול שליחים במכוני העתקות אור/שמשDeliveryMaster - תוכנה לניהול שליחים במכון העתקות הנותנת אפשרות עבודת שליחים דרך WA, מעקב אחר ההזמנה בזמן אמת, סידור עיבוד ההזמנות מבוצעות, עבודה עם ברקודים - הכל למען עבודה יעילה ואפקטיבית יותר.

www.copier.co.il למידע נוסף ביקרו באתר

 
 
 
© 1995-2007 OLAN AT&S Ltd. חדשות | פתרונות | WEB | Conqum – ניהול איכות בנייה | שירותים | אודות | צור קשר