En He Ru
 
  OrderMaster
  QuickFiles
  CopyMaster
  DeliveryMaster

Conqum – ניהול איכות בנייה

מערכת CONstruction QUality Management) CONQUM) הינה מערכת ניהול איכות בנייה אשר פותחה כמיזם משותף בין חברת OLAN AT&S Ltd ומיקי יוגב הנדסה בע"מ ככלי לניהול פרויקטים ובקרת איכות של עבודות בנייה.

מטרתם המוצהרת של סטנדרטי הבנייה הקיימים כיום והדרישות העכשויות ליישומם בתעשייה היא שיפור איכות עבודות הבנייה. עם זאת, מגוון רחב של פעילויות מתקיימות באתר הבנייה בעת ובעונה אחת ומהוות שלבים שונים של אותו פרויקט הבנייה. לדוגמא, בבניין רב קומות: בעוד שבקומה אחת מתבצעת בניית שלד בקומות התחתונות מתבצעות עבודות גימור. בחלק נוסף של האתר במקביל החלו בפעילות של עבודות הפיתוח. אנשי מקצוע המנוסים ביותר מתקשים לעקוב באופן ידני אחרי כל הפרמטרים של בקרת האיכות ובכל התהליכים המתבצעים בו זמנית, ובנוסף לעסוק גם בניהול משאבי האנוש, תקשורת עם הלקוחות וקבלני המשנה, אספקת חומרים, תהליכים מכניים ועוד.

מערכת CONQUM מאפשרת למשתמש לראות כל שלב ושלב וכל יחידה בנפרד. המערכת מבוססת על תקנים קיימים של בקרת איכות בנייה ודרישות כלליות של התחום הניתנים להתאמה,זאת על פי שיקול דעתו של המשתמש, למאפייניו ומפרטיו הספציפיים של תהליך בנייה מסויים.

היישום, מותקן על טלפון חכם, ומאפשר למשתמש יכולת שליטה מיידית על כל עבודות הבניה ותיעוד שלהן באתר בזמן אמת. יתר על כן, המסמכים שנוצרו על ידי היישום כוללים תמונות, תיעוד, הערות מסמכים וחתימות מסך הניתנים להפצה לכל המשתתפים בפרויקט.

המערכת המאפשרת ניהול של תיעוד הפרויקט, מספקת גישה מהירה לכל השרטוטים והמסמכים ומאפשרת ניהול הגירסות ושליחת הודעות על ביצוע שינויים למשתתפי הפרויקט. המערכת מבוססת ענן ומאפשרת למשתמשים מורשים גישה לנתונים זמינים בכל עת, מקום ומכל מכשיר. קיימים ממשק ניהול משימות ופונקציית שליחת תזכורות.

פונקציה סטטיסטית לאיסוף נתוני הסטיות מנותני האיכות הנדרשים, מאתרת את כל נקודות התורפה של תהליך הבנייה, ובכך מאפשרת שיפור מתמשך באיכות ביצועיה של חברת הבנייה.

ההתקדמות בשלבי הבנייה ועמידה בכל הפרמטרים של בקרת באיכות הן ברמת הפרויקט והן ברמה של תת-פרויקטים נפרדים, ומבוצעת תוך כדי התקדמות של הבדיקות בתהליך. הדבר מאפשר להנהלת החברה לקבל מידע שוטף על פעילות באתרים שונים ומאפשר לה להשוות את הביצועים בפועל עם תכניות העבודה ולוחות הזמנים.

התפישה הכוללת העומדת מאחורי התוכנה מבוססת על העיקרון כי מידע צריך להיות זמין ונגיש לכל המשתתפים בפרויקט - מהלקוח, היועצים, המתכננים ועד המעצבים בהתאם להרשאות גישה, יצירה וניהול מסמכים. מפתחי התוכה מאמינים כי איכות הבנייה תלויה בכך שלכל המשתתפים בפרויקט תאה גחשה לתהליך השוטף.

ניתן בקלות להתאים את המערכת לכל דרישת משתמש וסוג פרויקט. נתוני הקלט והאיכות יכולים להיות מותאמים אישית לפי סטנדרטים מקומיים (ברמת המדינה) ודרישות ארגוניות (ברמת החברה).

המגוון הרב של יכולות המערכת ועבודות עדכון,שדרוג והרחבה מתבצעות באופן שוטף, הופכות את התוכנה לכלי הכרחי לניהול ובקרת איכות של תהליכי הבנייה

 
 
 
© 1995-2007 OLAN AT&S Ltd. חדשות | פתרונות | WEB | Conqum – ניהול איכות בנייה | שירותים | אודות | צור קשר